DRL.ro
Liviu Roşca
Acasă
28.01.2022 :: 02:25:23
Liviu-Ion Roşca
Grad didactic
Prof.univ.dr.ing.
Funcţie
Decan (2012 - 2020)
Telefon
0269-21.79.28
Telefon mobil
0751-28.17.00
Email
liviu.rosca@ulbsibiu.ro
Birou
IM221  
Departament
Inginerie industrială şi management   
Facultatea
Facultatea de Inginerie   
Universitatea
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  
Discipline susţinute
• Comunicare profesională;
• Cercetări operaţionale;
• Sisteme informatice de gestiune;
• Comunicare şi negociere în afaceri;
• Sisteme informatice pentru suport decisional;
• Sisteme informatice utilizate în proiecte;
Am mai predat:
• Metode şi tehnici informatice utilizate în proiecte;
• e-Business.  
 
Competenţe
Consultanţă în management, marketing, afaceri, sisteme informatice  
Diplome
2011 - Inspector de specialitate protecţia muncii
2010 - Manager de proiect
2010 - Formator
2007 - Evaluator al riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în sistemul de muncă
1997 - Master of Business Administration
1996 - Doctor inginer
1986 - Analist - programator
1985 - Inginer - Diplomă de merit
Asociaţii, afilieri
  • Societatea Academică de Management din România (SAMRO), din 2016
  • Asociaţia Managerilor şi Inginerilor-Economişti din România, din 2003
  • Societatea de Inginerie Asistată de Calculator, din România, din 1992
  • Societatea de Tehnologii Neconvenţionale din România, din 1993
  • Marketing Management Association, SUA, din martie 1992 – 2004 (fostã, pânã în 1997, Midwest Marketing Association);
  • Society for Case Research, USA din 1994 – 2000.
Teza de doctorat
Contribuţii tehnologice şi manageriale privind prelucrarea suprafeţelor prin eroziune electrică cu rupere de contact. Conducător ştiinţific: Prof.dr.doc.şt.ing. dhc. Aurel NANU, Universitatea “Politehnica” din Timişoara, 1996, Specializarea: Tehnologia materialelor şi metalelor, Nr.pag.: 216  
Master
MBA - Master of Business Administration. University of Missouri, Columbia, USA, 1996 – 1998, specializarea : Managementul Sistemelor Informaţionale.  
Publicaţii
Monografii, cărţi şi manuale cu caracter didactic  
Lucrări ştiinţifice
Lucrări ştiinţifice în volumele conf. internaţionale indexate ISI Thompson Web of Knowledge  
  Lucrări ştiinţifice indexate în BDI  
  Publicate în reviste de specialitate  
  Publicate la conferinţe şi simpozioane internaţionale sau cu participare internaţională  
  Publicate în buletine ştiinţifice recenzate  
  Publicate în volumele conferinţelor, simpozioanelor sau sesiunilor naţionale  
  Toate lucrările ştiinţifice publicate (lista)  
  Toate lucrările ştiinţifice publicate (tabel)  
  Comunicate la diverse manifestări ştiinţifice  
Proiecte
Proiecte, contracte, granturi şi convenţii educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi de proiectare  
Programe
Produse software realizate  
Lucrări absolvire
Lista temelor lucrărilor de diplomă şi de disertaţie coordonate  
Lucrări ştiinţifice studenţeşti
Lista lucrărilor ştiinţifice studenţeşti coordonate