Simulări
Programarea liniară

Obiectivul dezvoltării aplicaţiei

Rezolvarea grafică a problemei de programare liniară reprezintă un prim pas în înţelegerea conceptelor, termenilor şi modului în care se rezolvă problemele de optimizare prin programare liniară.

Actuala simulare permite însuşirea de către student a: În acest context, folosind limbajele HTML5, PHP şi SVG a fost dezvoltată aplicaţia de mai jos care:

Scop

Programarea liniară este un procedeu de optimizare matematică.

Optimizarea este procedeul prin care se găseşte valoarea maximă sau minimă a unui obiectiv (e.g. maximizarea beneficiului/profitului, minimizarea costurilor, etc.).

Problema de programare presupune maximizarea sau minimizarea unei funcţii obiectiv, în timp ce sunt satisfăcute un număr de condiţii restrictive sau constrângeri.

Toate relaţiile unei probleme de programare liniară sunt funcţii liniare ale variabilelor de decizie.

  Utilizare:
 • Stabilirea resurselor umane necesare.
 • Stabilirea traseelor de aprovizionare.
 • Stabilirea structurii producţiei de bunuri.
 • Stabilirea dietei.
Peste 80% din firmele din Top500 Forbes USA folosesc aceste metode!

În cele ce urmează vom ilustra, pe baza unei probleme, rezolvarea grafică a problemei de programare liniară. Animaţia următoare rezumă etapele de rezolvare.

O x1 x2 A (0,4000) B (2000,0) C (0,2500) D E (1000,2000) C (0,2500) G (0,1730) F (2888,0) T (0,2865) U (3311,0) Pct. de optim: E (1000,2000) Val.fct.obiectiv: z = 7450

Etape de rezolvare

Problema

Fie următoarea problemă a produselor mixte.
Un producător doreşte să producă 2 tipuri de rame (R1 si R2), folosind două tipuri de resurse (manoperă şi metal) şi având următoarele date de intrare:

 • 2.25 unităţi monetare profit rama tip 1.
 • 2.60 unităţi monetare profit rama tip 2.
 • 4000 ore manoperă disponibile.
 • 2 ore manoperă / ramă tip 1.
 • 1 ora manoperă / ramă tip 2.
 • 5000 u.m. de metal.
 • 1 u.m. metal /ramă tip 1.
 • 2 u.m. metal /ramă tip 2.

Construcţia formei tabelare a problemei şi identificarea variabilelor de decizie

Rezolvarea problemei presupune parcurgerea mai multor paşi sau etape.
Un prim pas este elaborarea modelului matematic în care se identifică:
 • Variabilele de decizie, uzual notate cu x1, x2, etc.
 • Expresia funcţiei obiectiv, uzual notată cu z
 • Restricţiile sau constrângerile problemei
 • Condiţiile de nenegativitate, deoarece valorile variabilelor de decizie trebuie să fie şi mărimi fizice

Pentru aceasta este foarte utilă organizarea datelor problemei întro formă tabelară, care permite apoi identificarea foarte uşoară a elementelor menţionate mai sus.
Astfel vom nota cu R1 şi R2 tipul ramelor care trebuie produse pentru a obţine profitul maxim.
Variabilele de decizie vor fi x1 şi x2, cantităţile pe care nu le cunoaştem încă dar care vor trebui produse pentru a obţine profitul maxim.

Manopera
[ore]
Metal
[u.m.]
Profit
unitar
[u.m.]
Var.dec.
[buc]
R1 2 1 2.25 x1
R2 1 2 2.6 x2
Val.max. 4000 5000    
  x1 >= 0 x2 >= 0

Pe ultima linie a tabelului am introdus condiţia de negativitate. De ce? Putem oare avea valori negative pentru cantităţile ramelor R1 şi R2? Evident, răspunsul este nu. Mai mult, ar trebui impusă şi condiţia ca aceste valori să fie întregi. Dar, pentru simplitate vom omite această restricţie. Dacă insă cantităţile rezultate nu sunt şi intregi, va trebui să avem în vedere şi această restricţie.

Modelul matematic al problemei

Funcţia obiectiv: z = 2.25*x1 + 2.6*x2 --> MAX
Restricţia 1: 2*x1 + 1*x2 <= 4000
Restricţia 2: 1*x1 + 2*x2 <= 5000
Cond.de nenegativitate: x1 >= 0; x2 >= 0

Trasare şi marcare axe

Deoarece problema are doar două variabile de decizie, ea poate fi rezolvată grafic. Astfel vom considera axa orizontală, uzual x, ca fiind axa x1 şi
axa verticală, uzual y, ca fiind axa x2.
Condiţia de nenegativitate ne limitează doar la utilizarea primului cadran.

 • Figura alăturată ilustrează trasarea originii şi axelor Ox1 şi Ox2
Clic aici pentru animaţie O Trasare axe Axa OX: Ox1 Axa OY: Ox2 x1 x2

Trasarea primei drepte a restricţiilor şi identificarea zonei soluţiilor fezabile

Rezolvarea problemei continuă cu identificarea zonei soluţiilor fezabile. Asa cum îi spune numele, zona soluţiilor fezabile este zona în care problema are soluţii care respectă restricţiile problemei. Pentru aceasta, vom lua pe rând fiecare restricţie în parte şi vom transforma inecuaţiile în ecuaţii.
Paşii necesari sunt:

 • transformarea inecuaţiei a11*x1 + a12*x2 <= b1 în ecuaţie.
 • aflarea intersecţiilor cu axele (tăieturile):
  Dacă x1 = 0 atunci x2 = b1/a12 = 4000/1=4000
 • Rezultă pct. A de coordonate (0,4000)
 • Dacă x2 = 0 atunci x1 = b1/a11 = 4000/2=2000
 • Rezultă pct. B de coordonate (2000,0).
 • Se trasează dreapta ce trece prin punctele A şi B
 • Se introduc coordonatele originii în ecuaţia primei restricţii
 • Deoarece 0 < 4000, originea se afla în zona fezabilă
 • Se haşurează zona fezabilă OAB.
O x1 x2 Clic aici pentru animaţie Trasare prima restricţie x1=0 => x2=b1/a12=4000/1=4000    => A(0,4000) x2=0 => x1=b1/a11=4000/2=2000    => B(2000,0) Verificare origine Haşurare zona fezabilă OAB A (0,4000) B (2000,0)

Trasarea celei de-a doua drepte a restricţiilor şi identificarea zonei soluţiilor fezabile

 • transformarea inecuaţiei a21 * x1 + a22 * x2 <= b2 în ecuaţie.
 • aflarea intersecţiilor cu axele (tăieturile):
  x1 = 0 --> x2 = b1/a12 = 4000/1=4000
 • Rezultă pct. C de coordonate (0,2500)
 • x2 = 0 --> x1 = b1/a11 = 4000/2=2000
 • Rezultă pct. D de coordonate (5000,0).
 • Se trasează dreapta ce trece prin punctele C şi D
 • Se introduc coordonatele originii în ecuaţia celei de a doua restricţii
 • Deoarece 0 < 5000, originea se afla în zona fezabilă
 • Se haşurează zona fezabilă OCD.
O x1 x2 A (0,4000) B (2000,0) Clic aici pentru animaţie Trasare a doua restricţie x1=0 => x2=b2/a22=5000/2=2500    => C(0,2500) x2=0 => x1=b2/a21=5000/1=5000    => D(5000,0) Verificare origine Haşurare zona fezabilă OCD C (0,2500) D

Stabilirea punctului de intersecţie al restricţiilor

 • Dreapta AB se intersectează cu dreapta CD în punctul E.
 • Pentru a afla coordonatele punctului E se rezolvă sistemul de ecuaţii:
  a11 * x1 + a12 * x2 = b1
  a21 * x1 + a12 * x2 = b2
 • respectiv:
  2 * x1 + 1 * x2 = 4000
  1 * x1 + 2 * x2 = 5000
 • Rezultă punctul E de coordonate (1000,2000)
O x1 x2 A (0,4000) B (2000,0) C (0,2500) D Clic aici pentru animaţie E (1000,2000)

Stabilirea zonei soluţiilor fezabile ale problemei

Intersecţia celor două zone fezabile corespunzătoare celor două restricţii, determină zona soluţiilor fezabile ale problemei, respectiv zona OCEB. Soluţia sau soluţiile problemei se găseşte/găsesc în această zonă, cel mai probabil pe contur.

O x1 x2 A (0,4000) B (2000,0) C (0,2500) D E (1000,2000) Clic aici pentru animaţie C (0,2500)

Trasarea dreptei de izoprofit

 • Din ecuaţia profitului, respectiv: z = 2.25 * x1 + 2.6 * x2,
 • dacă se extrage x2 ca funcţie de x1 se observă că se cunoaşte panta dreptei, adică:
  x2 = -(c1/c2) * x1 + z/c2 = -0.86538461538462 * x1 + z/2.6
 • Astfel, cunoscând panta, se poate trasa o dreaptă paralelă cu dreapta profitului,
  dreaptă numită dreaptă de izoprofit.
 • Pentru exemplificare, sunt trasate dreptele care trec prin punctele:
  • B (dreapta BG)
  • C (dreapta CF)
  • E (dreapta TF)
  • A (dreapta AH)
 • Şi apoi este animată dreapta de izoprofit.
O x1 x2 A (0,4000) B (2000,0) C (0,2500) D E (1000,2000) C (0,2500) G (0,1730) F (2888,0) T (0,2865) U (3311,0) Pct. de optim: E (1000,2000) Val.fct.obiectiv: z = 7450

Identificarea punctului de optim şi soluţiei problemei

 • Fiind o problemă de Maxim, ne interesează punctul cel mai indepărtat de origine.
 • Se observă ca acest punct este E de coordonate (1000,2000)
 • Înlocuind coordonatele acestui punct in expresia profitului se obţine:

  z = c1 * x1 + c2 * x2 = 2.25 * 1000 + 2.6 * 2000 = 7450

O x1 x2 A (0,4000) B (2000,0) C (0,2500) D E (1000,2000) C (0,2500) G (0,1730) F (2888,0) T (0,2865) U (3311,0) Pct. de optim: E (1000,2000) Val.fct.obiectiv: z = 7450