::DRL::
21.06.2024 :: 06:44:38
Politica privind protecţia datelor:

Condiţii de utilizare - www.DRL.ro

Memorarea datelor de acces
La fiecare accesare de către un utilizator a paginii noastre web şi la fiecare logare se stochează pe serverul nostru datele de acces ale acestui proces, întrun fişier de înregistrare.

Fiecare înregistrare de date este compusă din:

  • numele de logare
  • data şi ora logării
  • adresa IP a calculatorului de la care a plecat solicitarea.

Aceste date sunt stocate şi sunt folosite exclusiv în scopuri statistice. Ele nu sunt transmise către terţi, nici pentru scopuri comerciale, nici pentru scopuri necomerciale.

Dacă pagina noastră web oferă posibilitatea introducerii de date personale (adrese de e-mail, nume, adrese), introducerea acestor date de către utilizator se face în mod voluntar şi numai pentru îndeplinirea scopului dorit. Înregistrările sunt procesate cu stricteţe conform dispoziţiilor legale aplicabile. Datele obligatorii sunt marcate bineînţeles corespunzător. Datele dumneavoastră personale sunt memorate exclusiv pentru îndeplinirea de scopuri educaţionale.
Datele dumneavoastră sunt tratate cu confidenţialitate şi nu sunt transmise către terţi. Nu are loc nici o corelare cu datele de acces menţionate mai sus.

La solicitarea dumneavoastră puteţi primi oricând informaţii privind felul şi volumul de date memorate cu referire la persoana dumneavoastră. Suplimentar, conform dispoziţiilor legale aplicabile aveţi dreptul la rectificarea, actualizarea şi ştergerea acestor date personale.

Răspunderea pentru link-uri
Pagina noastră web conţine link-uri către pagini web externe terţe, asupra conţinutului cărora nu avem influenţă. Pentru aceste conţinuturi externe nu ne asumăm răspunderea şi nu ne asociem acestora. Pentru conţinuturile paginilor web afiliate responsabil permanent este providerul sau operatorul acestora. La momentul adăugării link-ului, paginile asociate au fost verificate cu privire la potenţialele încălcări ale legii. Nu s-au descoperit conţinuturi care să încalce legea la acel moment. Providerul paginii web răspunde exclusiv de conţinuturile ilegale, incorecte sau incomplete, şi pentru daunele rezultate în urma utilizării sau neutilizării informaţiilor. Pentru informaţiile aparţinând terţilor putem fi făcuţi răspunzători numai dacă am avut cunoştinţă privind un eventual conţinut ilegal respectiv infracţional şi dacă este posibil şi rezonabil din punct de vedere tehnic să evităm utilizarea lor.

Drepturile de autor
Conţinuturile şi lucrările create de noi pe aceste pagini se supun legislaţiei române privind drepturile de autor. Multiplicarea, adaptarea ori distribuirea precum şi orice fel de valorificare în afara limitelor drepturilor de autor necesită acordul scris al respectivului autor respectiv creator. Descărcările şi copiile acestei pagini sunt permise exclusiv pentru uz propriu şi personal, utilizarea lor comercială nu este permisă. În cazul în care conţinuturile acestor pagini nu au fost realizate de către provider, atunci se respectă drepturile de autor ale terţilor. Conţinuturile provenind de la terţi sunt identificate ca atare. Dacă totuşi veţi lua la cunoştinţă de o încălcare a drepturilor de autor, atunci vă rugăm să ne informaţi corespunzător. Luarea la cunoştinţă a anumitor încălcări ale drepturilor de autor va duce la îndepărtarea de urgenţă a conţinuturilor respective.

"Cookies”
Aceste pagini folosesc "Cookies". Acestea sunt mici fişiere text stocate pe memoria unui utilizator. Ele permit încărcarea anumitor setări personale pe pagina web, care valorifică în mod optim experienţa de navigare a utilizatorului.
Pe paginile asociate este posibil să se folosească aceste "Cookies", fără să vă putem informa anticipat asupra acestui fapt.

Indicaţie:
Majoritatea programelor de tip browser sunt setate astfel încât să accepte automat programele tip "Cookies". Puteţi să vă setaţi browser-ul în aşa fel, încât să puteţi opta de la caz la caz privind acceptul sau refuzul complet privind primirea de "Cookies", dar această setare poate duce la limitări în utilizarea paginii web.

Securitatea datelor
Dorim să vă informăm asupra faptului că, în conformitate cu nivelul tehnologic actual protecţia datelor dumneavoastră personale la transmiterea lor prin internet nu poate fi complet asigurată. În anumite condiţii, este posibil ca terţii să aibă abilitatea tehnică de a pătrunde neautorizat prin programul de securitate a reţelei şi să urmărească transferul de informaţii. Astfel, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că transmiterea datelor prin e-mail se face fără codificare.

Dreptul de primire a informaţiei
Aveţi dreptul, în oricare moment, să fiţi informat referitor la datele stocate cu o referinţă personală la dumneavoastră, inclusiv privind originea şi destinatarii acestor date şi scopul în care sunt memorate, şi aveţi dreptul de a solicita ştergerea acestor date în orice moment.

Anulare:
Puteţi anula în scris sau electronic, în orice moment, un accept anterior pentru utilizarea datelor dumneavoastră.
Anulare prin e-mail: liviu.rosca@drl.ro.

În cazul unei anulări a memorării şi a prelucrării datelor dumneavoastră, site-ul DRL.RO nu vă mai poate asigura accesul în zona dedicată studenţilor.